NRspirit 365

הרבה דברים יפים קרו, קורים ועוד יקרו

בדרך שבה אנחנו רצים, מריצים וממריצים.

כנסו כדי להיזכר, להשתתף ולהתכונן...

 

תוכנית שנתית 2019-2020

לקריאה  

 

לוח יוני לקריאה

לוח מאי לקריאה

סיכום מרץ וחצי אפריל לקריאה

לוח מרץ לקריאה

סיכום פברואר לקריאה

לוח פברואר לקריאה 

סיכום ינואר לקריאה

לוח ינואר 2020 לקריאה

סיכום דצמבר לקריאה

לוח דצמבר לקריאה

סיכום נובמבר לקריאה

לוח נובמבר לקריאה

סיכום אוקטובר לקריאה

לוח אוקטובר לקריאה

סיכום ספטמבר לקריאה

לוח ספטמבר לקריאה

סיכום אוגוסט לקריאה

   לוח אוגוסט לקריאה

סיכום יולי לקריאה

לוח יולי לקריאה

סיכום יוני לקריאה

לוח יוני לקריאה

סיכום מאי לקריאה

לוח מאי לקריאה

סיכום אפריל לקריאה

לוח אפריל לקריאה

סיכום מרץ לקריאה

לוח מרץ לקריאה 

סיכום פברואר לקריאה

לוח פברואר  לקריאה

סיכום ינואר לקריאה

לוח ינואר לקריאה

 

2018

 

סיכום דצמבר לקריאה

לוח דצמבר לקריאה 

סיכום נובמבר לקריאה

לוח נובמבר לקריאה 

סיכום אוקטובר לקריאה

לוח אוקטובר לקריאה

סיכום ספטמבר לקריאה

לוח ספטמבר לקריאה

סיכום אוגוסט לקריאה

לוח אוגוסט לקריאה

סיכום יולי לקריאה

לוח יולי לקריאה

סיכום יוני לקריאה

לוח יוני לקריאה 

סיכום מאי לקריאה

לוח מאי לקריאה 

סיכום אפריל לקריאה

לוח אפריל לקריאה

סיכום מרץ לקריאה

 לוח מרץ לקריאה

סיכום פברואר לקריאה

לוח פברואר לקריאה

סיכום ינואר לקריאה

לוח ינואר 2018 לקריאה 

2017

סיכום דצמבר לקריאה

לוח דצמבר לקריאה

סיכום נובמבר לקריאה

לוח נובמבר לקריאה

סיכום אוקטובר לקריאה

לוח אוקטובר לקריאה

סיכום ספטמבר לקריאה

לוח ספטמבר לקריאה

סיכום אוגוסט לקריאה 

לוח אוגוסט לקריאה

סיכום יולי לקריאה

לוח יולי לקריאה

סיכום יוני לקריאה

לוח יוני לקריאה

סיכום מאי לקריאה

לוח מאי 2017 לקריאה

סיכום אפריל 2017 לקריאה    

לוח אפריל 2017 לקריאה

סיכום מרץ 2017 לקריאה 

 לוח מרץ 2017 לקריאה

סיכום פברואר 2017 לקריאה      

לוח פברואר 2017 לקריאה 

סיכום ינואר 2017 לקריאה

 לוח ינואר 2017 לקריאה

2016

סיכום דצמבר 2016 לקריאה

לוח דצמבר 2016 לקריאה

סיכום נובמבר 2016 לקריאה

לוח נובמבר 2016 לקריאה 

סיכום אוקטובר 2016 לקריאה

 לוח אוקטובר 2016  לקריאה

סיכום ספטמבר 2016 לקריאה

לוח ספטמבר 2016 לקריאה

לוח אוגוסט 2016 לקריאה

סיכום יולי 2016 לקריאה

לוח יולי 2016 לקריאה 

סיכום יוני 2016  לקריאה

לוח יוני 2016 לקריאה

סיכום מאי 2016  לקריאה

לוח מאי 2016  לקריאה

סיכום אפריל 2016   לקריאה  

לוח אפריל 2016   לקריאה

סיכום  מרץ 2016 לקריאה

לוח מרץ 2016    לקריאה

סיכום פברואר  2016    לקריאה

לוח פברואר 2016 לקריאה

סיכום ינואר 2016 לקריאה

לוח  ינואר 2016  לקריאה

 

סיכום השנה שחלפה   לקריאה

 

 

 

    

   

 

 

   

 

 

חדשות ואירועים

אימוני הצלחה!